Dewan Perniagaan Usahawan Sabah DPUS

Dewan Perniagaan Usahawan Sabah adalah satu pertubuhan yang bertujuan untuk mempertingkatkan tahap usahawan-usahawan tempatan melalui penyampaian maklumat dan aktviti keusahawanan. Dewan Perniagaan Usahawan atau lebih dikenali sebagai DPUSabah adalah pertubuhan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) pada 13 Jun 2016 dengan nombor pendaftaran PPM-009-12-13062016.

Our Merchants
Merchant
Merchant
Merchant
Merchant